AgerNic.com/ro
WEB DEVELOPER SITE, HTML, CSS, PHP, SQL
Tutorial

Tutorial PHP» PHP Operatori

Operatori PHP
Operatorii sunt folosiți pentru a efectua operații cu variabile și valori.

PHP împarte operatorii în următoarele grupuri:

Operatori de aritmetică
Operatori de atribuire
Operatori de comparație
Operatori de creștere / descreștere
Operatori logici
Operatori cu șiruri
Operatori de matrice
Operatori de atribuire condiționată

Exemplu:

<?php
$x =10;
$y =6;

echo $x + $y."<br />";
echo $x - $y."<br />";
echo $x * $y."<br />";
echo $x / $y."<br />";
echo $x % $y."<br />";
echo $x ** $y."<br />";
$x = 20;
$x += 100;
echo $x."<br />";
?>
<?php
$x = 50;
$y = 50;

var_dump($x >= $y); // returns true because $x is greater than or equal to $y
?>

Putem traversa un tabel indexat folosind bucle în PHP.
Putem face buclă prin tabelul indexat în două moduri. În primul rând utilizarea prin buclă și în al doilea rând prin utilizarea "foreach'.
Exemplu:

<?php 

// Creating an indexed array 
$name_one = array("Ion", "Anton", "Radu", "Vasilica", "Gheorghe", "Cristinel"); 
// array usign foreach 
echo "Bucla folosind 'foreach': <br />"; 
foreach ($name_one as $val){ 
echo $val. "<br />"; 
} 

// count() funcția este utilizată pentru numărare 
// numărul de elemente dintr-un tablou
$numar_elemente = count($name_one); 
echo "<br />Numărul de elemente este $numar_elemente <br /> <br />"; 

// Un alt mod de a folosi bucla
echo " 'In buclă' folosita pentru: <br />"; 
for($n = 0; $n < $numar_elemente; $n++){ 
echo $name_one[$n], "<br />"; 
} 

?>

Arrayuri asociative:

Acest tip de tablouri sunt similare cu matricele indexate, dar, în loc de stocare liniară, fiecare valoare poate fi atribuită cu o cheie definită de utilizator de tip string.

Exemplu:


<?php 

// O modalitate de a crea un tablou asociativ 
$name_one = array("Zap"=>"Zapi", "Anthony"=>"Anyta", 
"Radu"=>"Raducu", "Sadicu"=>"Sadi", 
"Raluca"=>"Ralu"); 

// Al doilea mod de a crea un tablou asociativ 
$name_two["zap"] = "zapi"; 
$name_two["anthony"] = "anyta"; 
$name_two["radu"] = "raducu"; 
$name_two["sadicu"] = "sadi"; 
$name_two["raluca"] = "ralu"; 

// Accesarea directă a elementelor
echo "Accesarea directă a elementelor:<br />"; 
echo $name_two["zap"], "<br />"; 
echo $name_two["sadicu"], "<br />"; 
echo $name_two["anthony"], "<br />"; 
echo $name_one["Radu"], "<br />"; 
echo $name_one["Raluca"], "<br />"; 

?>

Traversing Associative Arrays

Putem traversa matricile asociative într-un mod similar, așa cum s-a întâmplat în matricile numerice folosind bucle. Putem 'bucla' prin tabloul asociativ în două moduri. În primul rând prin utilizarea pentru buclă și în al doilea rând prin utilizarea 'forech'.

<?php 

// Creating an associative array 
$name_one = array("Zack"=>"Zara", "Anthony"=>"Any", 
"Ram"=>"Rani", "Salim"=>"Sara", 
"Raghav"=>"Ravina"); 

// Looping through an array using foreach 
echo "Looping using foreach: \n"; 
foreach ($name_one as $val => $val_value){ 
echo "Husband is ".$val." and Wife is ".$val_value."\n"; 
} 

// Looping through an array using for 
echo "\nLooping using for: \n"; 
$keys = array_keys($name_two); 
$round = count($name_two); 

for($i=0; $i < $round; ++$i) { 
echo $keys[$i] . ' ' . $name_two[$keys[$i]] . "\n"; 
} 

?>

Arrayuri multidimensionale.

Matricele multidimensionale sunt astfel de tablouri care stochează un alt tablou la fiecare index în loc de un singur element. Cu alte cuvinte, putem defini matricile multidimensionale ca tablou de matrice. După cum sugerează și numele, fiecare element din acest tablou poate fi un tablou și pot deține și alte sub-tablouri în interior. Pot fi accesate matricile sau sub-matricile din tablouri multidimensionale folosind mai multe dimensiuni.
Exemplu:

<?php 

// Defining a multidimensional array 
$favorites = array( 
array( 
"name" => "Dave Punk", 
"mob" => "5689741523", 
"email" => "davepunk@gmail.com", 
), 
array( 
"name" => "Monty Smith", 
"mob" => "2584369721", 
"email" => "montysmith@gmail.com", 
), 
array( 
"name" => "John Flinch", 
"mob" => "9875147536", 
"email" => "johnflinch@gmail.com", 
) 
); 

// Accessing elements 
echo "Dave Punk email-id is: " . $favorites[0]["email"], "<br />"; 
echo "John Flinch mobile number is: " . $favorites[2]["mob"]; 

?>
Tags: PHP operatori, exemple de cod, script PHP gratis online

Online Editor
ONLINE EDITOR

news templates


COLOR PICKER

news templates
This tool makes it easy to create, adjust, and experiment with custom colors for the web.


HTML Templates
news templates
Magnews2 is a modern and creative free magazine and news website template that will help you kick off your online project in style.


CSS HTML Layout
news templates
Find here examples of creative and unique website layouts.


Free CSS HTML Menu
news templates
Find here examples of creative and unique website CSS HTML menu.


Online Editor
ONLINE EDITOR

news templates


COLOR PICKER

news templates
This tool makes it easy to create, adjust, and experiment with custom colors for the web.


HTML Templates
news templates
Magnews2 is a modern and creative free magazine and news website template that will help you kick off your online project in style.


CSS HTML Layout
news templates
Find here examples of creative and unique website layouts.


Free CSS HTML Menu
news templates
Find here examples of creative and unique website CSS HTML menu.


analytics piwika